EZERKRASTI

2015./2016. mācību gads attēlos

9. klases absolventi ar audzinātāju Ināru Zāberi.

9. klases absolventi ar audzinātāju Ināru Zāberi.

 

Izlaidums bērnu dārzā.

Izlaidums bērnu dārzā.

 

Absolventu torte.

Absolventu torte.

 

Pēdējā zvana mirkļi.

Pēdējā zvana mirkļi.

 

9. klases audzēķniem skan pēdējais zvans šajā skolā.

9. klases audzēķniem skan pēdējais zvans šajā skolā.

 

Rotu darināšanas pulciņa darbi skoles izstādē.

Rotu darināšanas pulciņa darbi skoles izstādē.

 

Datorgrafikas pulciņa darbi skolas izstādē.

Datorgrafikas pulciņa darbi skolas izstādē.

 

Kokapstrādes darbi skolas izstādē.

Kokapstrādes darbi skolas izstādē.

 

b51

2.klases skolēni pasākumā, kas veltīts Eiropas dienai skolā.

2.klases skolēni pasākumā, kas veltīts Eiropas dienai skolā.

 

7. klases skolēni EIropas dienā.

7. klases skolēni Eiropas dienā.

 

Joku dienas noslēgums.

Joku dienas noslēgums.

 

Joku dienā aprīlī piedalās arī skolotāji un skolas darbinieki.

Joku dienā aprīlī piedalās arī skolotāji un skolas darbinieki.

 

Masku skate Joku dienas noslēgumā.

Masku skate Joku dienas noslēgumā.

 

3.klases skolēni iejūtas vilka tēlā.

3.klases skolēni iejūtas vilka tēlā.

 

1. klases audzinātājai ļoti piestāv maska.

1. klases audzinātājai ļoti piestāv maska.

 

Joku dienā joki mazi.

Joku dienā joki mazi.

 

Jokojas 9. klases audzinātāja.

Jokojas 9. klases audzinātāja.

 

9. klases skolēni palīdz organizēt Joku dienas pasākumu.

9. klases skolēni palīdz organizēt Joku dienas pasākumu.

 

1. klases skolēni gatavi Joku dienai.

1. klases skolēni gatavi Joku dienai.

 

Skolas administrācija Joku dienā.

Skolas administrācija Joku dienā.

 

9. klases audzēkne Anna Lūse aizstāv projekta darbu vēsturē. Ieguva 1. Vietu Rīgas pilsētas vēstures 22. olimpiādē.

9. klases audzēkne Anna Lūse aizstāv projekta darbu vēsturē. Ieguva 1. Vietu Rīgas pilsētas vēstures 22. olimpiādē.

 

Projekta aizstāvēšana skolas lasītavā.

Projekta aizstāvēšana skolas lasītavā.

 

8. klases audzēkņi skolas pasākumā.

8. klases audzēkņi skolas pasākumā.

 

6. klases skolēniem EDI laboratorijā demonstrē ierīci, ar kuru var atšķirt dzimumzīmes no melanomas vēža šūnām.

6. klases skolēniem EDI laboratorijā demonstrē ierīci, ar kuru var atšķirt dzimumzīmes no melanomas vēža šūnām.

 

6. klases skolēni ekskursijā Elektronikas un datorzinātņu institūtā zinātniskajās laboratorijās iepazīstas ar jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem.

6. klases skolēni ekskursijā Elektronikas un datorzinātņu institūtā zinātniskajās laboratorijās iepazīstas ar jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem.

 

Projektu nedēļas laikā izveidotās sveces.

Projektu nedēļas laikā izveidotās sveces.

 

Loģisko datorspē''lu turnīrā matemātikas nedēļas laikā.

Loģisko datorspēļu turnīrā matemātikas nedēļas laikā.

 

Skolas Ziemassvētku pasāku'mā dzied skolas ansamblis.

Skolas Ziemassvētku pasākumā dzied skolas ansamblis.

 

4. klases skolēni Ziemassvētku ieskaņas pasākumā pie Kongresu nama .

4. klases skolēni Ziemassvētku ieskaņas pasākumā pie Kongresu nama .

 

4. klases skolēni Ziemassvētku izrādē Kongresu namā.

4. klases skolēni Ziemassvētku izrādē Kongresu namā.

 

Bērnu dārza audzēkņi saposušies Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumam.

Bērnu dārza audzēkņi saposušies Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumam.

 

Bērnu dārza audzēkņi saposušies Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumam.

Bērnu dārza audzēkņi saposušies Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumam.

 

Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumā.

Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumā.

 

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

 

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

 

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

 

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

 

Mārtiņdienas pasākumā.

Mārtiņdienas pasākumā.

 

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

 

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

Mārtiņdienas tirdziņš skolā.

 

Rudens izstādes bērnudārzā eksponāts.

Rudens izstādes bērnudārzā eksponāts.

 

Rudens balvu izstāde bērnudārzā.

Rudens balvu izstāde bērnudārzā.

 

Rudens izstāde bērnudārzā.

Rudens izstāde bērnudārzā.

 

Rudens izstāde bērnudārzā.

Rudens izstāde bērnudārzā.

 

a35

4. klases skolēni karjeras dienā "Lāčos".

4. klases skolēni karjeras dienā “Lāčos”.

 

4. klases skolēni karjeras dienu pasākumā Getliņos.

4. klases skolēni karjeras dienu pasākumā Getliņos.

 

Karjeras dienu pasākumā 4. klases skolēni.

Karjeras dienu pasākumā 4. klases skolēni.

 

Zinību dienā sveci dedz 8. klases pārstāvis ar audzinātāju.

Zinību dienā sveci dedz 8. klases pārstāvis ar audzinātāju.

 

Zinību dienā- 1. septembrī.

Zinību dienā- 1. septembrī.

 

"Skudras" skolēnu dziesmu un deju svētku mēģinājumā.

“Skudras” skolēnu dziesmu un deju svētku mēģinājumā.

 

"Skudras" skolēnu dziesmu un deju svētkos.

“Skudras” skolēnu dziesmu un deju svētkos.

 

"Skudras" dziesmu svētku mēģinājumā.

“Skudras” dziesmu svētku mēģinājumā.