EZERKRASTI

8. klase

8_0 https://autorskola.lv/

8_1 Ievadstunda –  datu un lietotāju drošība

8_2 Kā strādā datortīkli

8_3 Mobilo ierīču drošība