EZERKRASTI

Skolas bibliotēka

Mūsu skolas bibliotēkā ir gan abonements, gan lasītava. Pavisam bibliotēkā pašlaik ir 10052 grāmatas. No tām 7060 ir mācību grāmatas, pārejās ir daiļliteratūra, pedagoģiskā un metodiskā literatūra skolotājiem.

Kopš 2008.gada mūsu izglītojamie piedalās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. Bērnu žūrija 2017 piedalījās 70 izglītojamie. Visaktīvākie Bērnu žūrijas eksperti ir mūsu sākumskolas izglītojamie, kas labprāt zīmē grāmatu ilustrācijas, piedalās viktorīnās.

Rīgas Ezerkrastu pamatskolas izglītojamie apmeklē pasākumus tuvākajā pilsētas bibliotēkā Strazds. Arī pie skolā notiek lasīšanas veicināšanas pasākumi, piemēram, pazīstamo latviešu rakstnieku vai dzejnieku tikšanās ar izglītojamiem.

Rīgas Ezerkrastu pamatskolas bibliotēka abonē avīzes: Diena, Izglītība un Kultūra, Sports, kā arī žurnālus: Junioriem, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā pasaules vēsture, Psiholoģija ģimenei un skolai, Deko, Spicīte, Praktiskie rokdarbi.

Skola abonē elektroniskos izdevumus “Vecākiem”, un “Pirmsskolas izglītība”.

 

Lasītava