EZERKRASTI

Skolas vēsture

 

1963. gads – Rīgas 2. pagarinātās darba dienas skola (atradās Annas ielā, Rīgā).

1978. gada 1. septembris – jaunās skolas ēkas atklāšana P.Dauges ielā 27 (tagad- Hipokrāta ielā). Skolā strādāja 135 skolotāji un pagarināto grupu audzinātāji, skolā mācījās apmēram 2000 skolēni.

1985. gads – skolas ēkas uzcelšana Malienas ielā 89, Rīgā. Toreiz skolā mācījās 920 skolēni latviešu un krievu plūsmās.

2003.- 2013.gads – Rīgas Ezerkrastu vidusskola.

2013. gada 12. augusts– izglītības iestādes Rīgas Ezerkrastu vidusskola nosaukuma maiņa uz Rīgas Ezerkrastu pamatskola.

Rīgas Ezerkrastu pamatskolas priekšrocības:

1992.– 2018. gads skolas direktore Menāde Māra Jansone.

2018. gads – skolas direktora pienākumu izpildītāja pedagoģijas doktore Anna Laizāne.