EZERKRASTI

Pirmsskola

Mēs mācamies:

Pazīt visus saules starus kā ābecē burtus,

Rakstīt gaisā un ūdenī ar pirkstu kā zīmuli,

Saklausīt putnu valodu, puķu valodu,

Saskaitīt gailenes, saskaitīt zemenes, dalīt,

Zīmēt ar ūdens un varavīksnes krāsām,

Vingrot vējam uz mazā pirkstiņa.

Spēlēt pikošanos, skriet sunīšus, paslēpes spēlēt,

Dziedāt un dancot kā odam, kā sienāzim.

Konfekšmācību, kūkniecību, mākoņmācību.

Klausīties kā zāle dīgst un vēl, un vēl …

/M.Laukmane/

No 2008./2009.m.g. Rīgas Ezerkrastu pamatskolā bija atvērtas divas 5.-6.gadīgo pirmsskolas apmācības grupas, bet ar 2012./2013.m.g. Rīgas Ezerkrastu pamatskola sāka uzņemt pirmsskolas audzēkņus 6 pirmsskolas izglītības grupās (vispārējās pirmsskolas izglītības programma (010011111)), sākot no 1,6 gadiem: Cālīši, Ezīši, Lapsiņas, Lauviņas, Mārītes, Lācīši.

Rīgas Ezerkrastu pamatskolas pirmsskolas telpas ir izremontētas pateicoties pašvaldībai un Eiropas Savienības finansējumam.

 

 

Dienas režīms

plkst.7:00-8:00 bērnu sagaidīšana, pārrunas ar vecākiem, rotaļas, individuālais darbs
plkst. 8:30-8:40 rīta vingrošana
plkst. 8:40-8:45 gatavošanās brokastīm
plkst. 8:45 -9:00 brokastis
plkst.9:00-9:10 gatavošanās rotaļnodarbībām
plkst. 9:10-10:10 rotaļnodarbības
plkst. 10:10-10:30 gatavošanās pastaigai
plkst. 10:30-11:50 pastaiga, rotaļas svaigā gaisā, vērojumi dabā, fiziskās aktivitātes
plkst. 11:50-12:10 gatavošanās pusdienām
plkst. 12:10-12:30 pusdienas
plkst. 12:30-12:50 gatavošanās dienas miegam
plkst. 12:50-15:00 dienas miegs
plkst. 15:00-15:30 ģērbšanās, rotaļas, gatavošanās launagam
plkst. 15:30-15:50 launags
plkst. 15:50-16:30 rotaļas, individuālais darbs
plkst. 16:30-18:45 gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas svaigā gaisā, bērnu pavadīšana mājās

 

Rīgas Ezerkrastu pamatskolas pirmsskolas interešu izglītības piedāvājums:

Maksas pirmsskolas interešu izglītības nodarbības:

 

Rīgas Ezerkrastu pamatskolas pirmsskolas atbalsta personāls: medmāsa, logopēdi. Pieejams skolas psihologs.