EZERKRASTI

6. klase

6_1 Iekšējās kārtības noteikumi datorklasē

6_2 Rakstzīmju formatēšana

6_2 Rakstzīmju formatēšana. Auce.

6_2 Noformējiet atbilstoši tekstam.

6_3 Rindkopu formatēšana

6_4 Aizzīmēts, numurēts saraksts.

6_4 Vairāklīmeņu saraksts.

6_5 Attēlu ievietošana tekstā.

6_6 Formulas un simboli.

6_7 Formulu un izteiksmju veidošana.

6_7 Vingrinājums par formulu, izteiksmju, lapas pārtraukuma ievietošanu

6_8 Pārbaudes darbs.

6_8 Darbs par teksta apstrādi.

6_11 Tabulu veidošana un noformēšana

6_12 Programmatūras iedalījums.

6_13 Grafiskā attēlu apstrādes lietotne. Zīmējuma veidošana. Auce.

6_13 Izveido līdzīgu zīmējumu!

6_14 Animācijas veidošana

6_16 Izklājlapas pielietošanas sfēras un pamatjēdzieni. Darbs ar izklājlapu lietotni. Izpildīt uzdevumus. kas atrodas 16.,18., 19. slīdā.

6_17 Pirkumi

6_18 Aprēķini, šūnu automātiskā aizpildīšana.

6_19 Pārbaudes darbs

6_20 Šūnu un tabulas vienkārša formatēšana.

6_20 Excel tabulas formatēšana

6_21 Standartfunkciju izmantošana.

6_22 PD Standartfunkcijas.

6_22 Funkciju izmantošana aprēķinos

6_23 Tabulu veidošana, noformēšana, aprēķinu veikšana tajās.

6_24 Gatavošanās pārbaudes darbam.

6_25 Pārbaudes darbs

6_26 Biežāk izmantojamo lietotņu datu tipi.

6_27 Darbs ar mapēm un datnēm

6_29 Informācijas kodēšana

6_29 Informācijas kodēšana 2

6_29 Gatavošanās PD par kodēšanu

6_30 Tests par informācijas kodēšanu

Datorika

——————————————————————————————